Nr. Crt.

 

Tel./fax.

Interior

Etaj/camera

E-mail

1

Vasile Mustatea
PRESEDINTE

 

12

Et.2/cam.201

presedinte@cjgiurgiu.ro

 

Secretariat presedinte

0372462651
0372462611

11

Et.2/cam.201

s.presedinte@cjgiurgiu.ro

2

Marciu Ovidiu Cristian
VICEPRESEDINTE

 

15

 

 

 

Secretariat vicepresedinte

0372462663

62

Et.2/cam.202

grigore.nicoleta@cjgiurgiu.ro

3

GAVRILA B. DUMITRU
VICEPRESEDINTE

 

14

 

 

 

Secretariat vicepresedinte

0372462663
0372462613

13

Et.2/cam.204

ghencea.mihaela@cjgiurgiu.ro

SECRETAR AL JUDETULUI

4

FLORIAN DINU
SECRETAR GENERAL

 

17

Et.2/cam.208

 

CABINET PRESEDINTE

6

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT AUDIT INTERN SI CONTROL FINANCIAR

7

Ec. TINELA BRISCA

0372462650

50

Et.3/cam.307

brisca.tinela@cjgiurgiu.ro

COMPARTIMENT RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA

8

ELENA COSCAI

0372462649

49

Et.3

coscai.elena@cjgiurgiu.ro

DIRECTIA JURIDICA SI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

9

Director executiv

0372462622

22

Et.2/cam.211

 

COMPARTIMENT JURIDIC- CONTENCIOS ADMINISTRATIV, CONTRACTE SI ARHIVA

10

DANIELA PATRU

0372462622

22

Et.2/cam.211

patru.daniela@cjgiurgiu.ro

COMPARTIMENT  COORDONAREA ACTIVITATII CONSILIILOR LOCALE, EDITAREA MONITORULUI OFICIAL AL JUDETULUI, SECRETARIAT EXECUTIV ATOP SI COORDONAREA ACTIVITATII INSTITUTIILOR PUBLICE DE CULTURA

11/ATOP

BORTOS MIHAELA

0372462655

55

Et.3/cam.306

bortos.mihaela@cjgiurgiu.ro

COMPARTIMENT CANCELARIE CONSILIU, REGISTRATURA SI RELATII CU PUBLICUL

12

CIOTEA ANDREEA
TEODORESCU IULIA

0372462616
0372462645

16
45

Et.2/cam.208

ciotea.andreea@cjgiurgiu.ro
teodorescu.iulia@cjgiurgiu.ro

12 –Registratura

BOIANGIU FLORENTINA

0372462636

36

Parter/cam.04

boiangiu.florentina@cjgiurgiu.ro

 

         

DIRECTIA COOPERARE INTERREGIONALA, STRATEGII SI PROIECTE

13

MARDALE NICU
Director Executiv

Tel/fax:0372.46.26.67

34

Et.2/cam.206

mardale.nicu@cjgiurgiu.ro

14

EFTIMIU MIRUNA
Director Executiv Adjunct

0372462626

26

Et.2/cam.206

partnerships.cjg@gmail.com

MANAGER PUBLIC

16

CRISTEA MARGARETA
MIHAELA

Tel/fax:0372.46.26.37

37

Et.2/cam.209

managerpublic_mic@cjgiurgiu.ro

COMPARTIMENTUL STRATEGII, DEZVOLTARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

17

MITRAN VASILE
informatica

0372462638

38

Et.2/cam.206

vasilemitran@gmail.com

17 bis

ILIE EUGEN - informatica

0372462625

25

Et.2/cam.206

ilie.eugen@gmail.com

COMPARTIMENTUL MANAGEMENT PROIECTE, COOPERARE  INTERREGIONALA SI PARTENERLATE

18

PEICEA DANIELA

Tel/fax:0372.46.26.70

46

Et.2/cam.209

peicea.daniela@cjgiurgiu.ro

19

GAVRILA VALENTINA

Tel/fax:0372/46.26.65

65

Et.2/cam.206

gavrila.valentina@cjgiurgiu.ro

DIRECTIA ACHIZITII SI INVESTITII PUBLICE

20

PANA LIDIA

Director executiv

Fax:0372.46.26.66

Tel. 0372462635

35

Parter/cam.10

pana.lidia@cjgiurgiu.ro

21

TONE CRISTIAN-

Director executiv adjunct

0372462641

41

Et.2/cam.202

tone.cristian@cjgiurgiu.ro

COMPARTIMENTUL TEHNIC-INVESTITII

22

PEICEA MONICA

0372462657

57

Et.3/cam.303

peicea.monica@cjgiurgiu.ro

 22 bis

STOIAN ILEANA

0372462658

58

Et.3/cam.302

stoian.ileana@cjgiurgiu.ro

COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

23

LINCAN INGRID

0372462642

42

Parter/cam.10

 lincan.ingrid@cjgiurgiu.ro

23 bis

DRAGOMIR FLORENTINA

0372462643

43

Parter/cam.10

 dragomir.florentina@cjgiurgiu.ro

COMPARTIMENTUL UNITATEA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR DIN JUDETUL GIURGIU

24

CHIRICEANU MONICA

Tel/0346.566.903
Fax/0346.566.904

 

Fosta cladire a Directiei Judetene de Transport

 

SERVICIUL BUGET-FINANTE SI CONTABILITATE

25

STANCULESCU
FLORENTINA

0372462631

31

Et.3/cam.305

 stanculescu.fl@cjgiurgiu.ro

25 bis

DRAGHIA MADALINA

0372462660

60

Et.3/cam.305

 draghia.margareta@cjgiurgiu.ro

COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE SI SALARIZARE

26

MIHAILA LUCICA

0372462639

39

Et.3/cam.309

 

26/a/bis

BRATU GINA

0372462629

29

Et.3/cam.300

 

DIRECTIA PATRIMONIU,  LOGISTICA SI SITUATII DE URGENTA

27 bis

BURCEA DANIELA

0372462620

20

Parter/cam.06

 burcea.daniela@cjgiurgiu.ro

27/a/ bis

MORTU NICOLETA

0372462624

24

Parter/cam.05

 mortu.nicoleta@cjgiurgiu.ro

COMPARTIMENUL MANAGEMENTUL SPITALELOR

28

PASCAL LUCIA

0372462623

23

Parter/cam.07

 

SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI SI GESTIUNEA LOCALITATILOR

29

POPESCU DANUT
Sef serviciu  

Fax:0372.46.26.18

18

Et.3/cam.308

 cjgurbanism@yahoo.com

29 bis

MIULESCU MIRELA

0372462632

32

Et.3/cam.308

  cjgurbanism@yahoo.com