CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ

 

 

RAPORT ANUAL ASUPRA EFICIENŢEI SERVICIULUI POLIŢIEI

PENTRU ANUL 2014

 

         Anul 2014 a fost caracterizat de adoptarea unor politici manageriale eficiente de dezvoltare a proiectelor iniţiale şi ulterioare,întreaga activitate fiind raportată la dimensiunea Uniunii Europene . Au fost elaborate şi puse în aplicare 4 programe de prevenire a criminalităţii :

 1. Programul Naţional de prevenire a delincvenţei juvenile „Adolescenţă fără delincvenţă”;
 2. Programul Naţional de prevenire în sistem integrat a infracţiunilor de furt din locuinţe şi case de vacanţă ;
 3. Programul Naţional de prevenire a infracţiunilor cu violenţă ;
 4. Programul Local de prevenire a infracţiunilor de înşelăciune prin metoda „Accidentul”.

     La activităţile desfăşurate de către poliţiştii Biroului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii,împreună cu lucrătorii structurilor IPJ Giurgiu au participat şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale :Instituţia Prefectului Judeţului Giurgiu,Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Giurgiu,Primăria Municipiului Giurgiu,Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu,Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu,Episcopia Giurgiului,Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Giurgiu,Penitenciarul de Maximă Siguranţă Giurgiu şi au acţionatîn sistem integrat pentru prevenirea infracţionalităţii în rândul cetăţenilor precum şi reducerea riscului de victimizare .

    Prin Programul de prevenire a delincvenţei juvenile numărul victimelor elevi a fost în scădere de la 13 la 11 în anul 2014,datorită întâlnirilor cu elevii din unităţile de învăţământ atât în mediul urban (84 întâlniri),cât şi în mediul rural (30 întâlniri).Au fost distribuite 6628 materiale cu caracter preventiv – pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a minorilor.

   Programul Local de prevenire în sistem integrat a infracţiunilor de furt din locuinţe/case de vacanţă s-a derulat prin întâlniri cu cetăţenii din mediul urban şi rural în vederea prezentării măsurilor de autoprotecţie a locuinţelor şi a bunurilor acestora-au fost realizate 40 activităţi în mediul rural şi 83 activităţi în mediul urban şi au fost distribuite 5687 materiale cu caracter informativ-preventiv.Programul a fost eficient,infracţiunile de furt din locuinţe, sesizate scad de la 481 la 366 cu 23,91% comparativ cu perioada similară a anului 2013.

    Programul local de prevenire în sistem integrat a infracţiunilor cu violenţă s- a derulat prin activităţi de prevenire : 75 acţiuni în mediul urban şi 33 acţiuni în mediul rural ,astfel că se constată scăderea per total a infracţiunilor comise cu violenţă :

 • Omor – scade de la 6 la 5 fapte ;
 • Tentativa de omor – scade de la 11 la 9 fapte ;
 • Lovituri cauzatoare de moarte – scad de la 2 la 0 fapte ;
 • Vătămare corporală gravă – scade de la 5 la 0 fapte ;
 • Viol – scade de la 35 la 26 fapte ;
 • Tâlhărie – scade de la 33 la 14 fapte .

    Programul local de prevenire a infracţiunilor de înşelăciune prin metoda „Accidentul” – au fost organizate întâlniri cu cetăţenii mediului urban şi rural,au fost explicate metodele de înşelăciune şi au fost distribuite 3778 materiale cu caracter informativ-preventiv .

CRIMINALITATEA STRADALĂ

    În anul 2014 furtul stadal creşte de la 138 infracţiuni în 2013 la 140 infracţiuni .

 • Furt din societăţi comerciale- 8 fapte în 2013 – 6 fapte în 2014
 • Furt din buzunare,poşete,genţi -1 faptă în 2013 – 0 în 2014
 • Furt de auto -8 infracţiuni în 2013 – 8 în 2014
 • Furt din auto- 55 fapte în 2013 – 64 în 2014
 • Furt de componente din exteriorul maşinii(oglinzi,roţi,ştergătoare,etc.) -28 fapte în 2013 cu 23 fapte în 2014
 • Ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii publice -3 fapte în 2013 cu 1 în 2014

 

 

CRIMINALITATEA ÎN MEDIUL RURAL

 

    În perioada analizată,în mediul rural au fost sesizate 4224 infracţiuni,din care 424 de natură economică,2563 de natură judiciară şi 1237 infracţiuni de altă natură.Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior,situaţia infracţiunilor sesizate este în scădere cu 579 fapte .

   Pe raza secţiilor de poliţie rurală au fost sesizate 963 infracţiuni contra persoanei,fiind în scădere cu 44 fapte faţă de perioada similară a anului 2013.

   Mai multe infracţiuni contra persoanei au fost sesizate pe raza de competenţă a Secţiilor de poliţie Mihăileşti 204 fapte,Secţia Giurgiu 144 fapte,Secţia Călugăreni 146 fapte.

 

 

       Infracţiunile de furt din mediul rural au fost comise pe raza de competenţă a secţiilor de poliţie rurală Giurgiu 291 fapte şi Ghimpaţi 241 fapte. Pe categorii de furturi situaţia este astfel:

Furturi dein locuinţe – au fost sesizate 279 fapte;acestea scad cu 87;faptele se concentrează pe raza de competenţă a secţiilor de poliţie rurală Giurgiu-52; Călugăreni-44 ;Ghimpaţi-51; Mihăileşti-38.

Furturi din societăţi comerciale – au fost sesizate 60 fapte(o scădere cu 2 fapte ),cele mai multe înregistrându-se la Secţia Giurgiu-16 şi la Secţia Roata de Jos-12 fapte .

Furturile din auto – din totalul de 36 fapte sesizate se înregistrează o scădere cu 14 fapte,cele mai multe fiind înregistrate la Secţia Ghimpaţi -9 .

Furturi de animale – fapte sesizate în total 97,dar se înregistrează o creştere cu 22 fapte,cele mai multe înregistrate la Secţia Călugăreni-21 fapte,la Secţia Giurgiu-19 şi Secţia Ghimpaţ16 fapte.

Furturi de păsări – din totalul de 104 fapte sesizate,acestea cresc cu 15 fapte,cele mai multe la Secţia Ghimpaţi-34 şi la Secţia Giurgiu 29 fapte.

Furturi de cablu şi alte metale neferoase – infracţiunile de acest gen sesizate scad de la 118 la 46 fapte,cu 61 % faţă de perioada similară.Cele mai multe înregistrate au fost la Secţia Bolintin Vale-10 fapte şi la Secţia Mihăileşti-10 fapte.

 

SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER

 

      Deşi nu au existat fonduri alocate pentru educaţia rutieră,activităţile specifice s-au derulat sub egida Campaniei naţionale de educaţie rutieră „ALEGE VIAŢA !”,ce are ca scop cunoaşterea şi respectarea pericolelor la care se expun cei ce încalcă normele rutiere.

    Informaţiile preventiv-educative au fost completate de intervenţii televizate -26 şi emisiuni radio -67,dar şi de publicarea a 122 articole de presă cu privire la activităţile lucrătorilor de poliţie rutieră pentru asigurarea fluenţei circulaţiei şi recomandări pentru adaptarea unui comportament menit să asigure reducerea riscului rutier .În unităţile de învăţământ din judeţ au fost desfăşurate 392 activităţi de educaţie şi informare rutieră.

    În anul 2014 s-au produs 285 accidente rutiere,cu 25 mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013 când erau produse 260 accidente,însă accidentele grave sunt în scădere cu 12,de la 109 la 97,principalele cauze fiind indisciplina pietonilor şi viteza neadaptată a şoferilor.

 

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII

 

      Infracţiunile sesizate total în perioada analizată au scăzut cu 8,99% , de la 7649 în perioada similară a anului 2013, la 6961 în 2014 ,astfel :

      Infracţiuni economico-financiare scad cu 12 fapte, de la 813 în 2013 la 801 în 2014 ;

     Infracţiuni judiciare scad cu 449 fapte,de la 4272 la 3823 în 2014 ;

     Infracţiuni de altă natură scad cu 227 fapte sesizate,de la2564 la2337 în anul 2014 .

     Gândind către viitor,anticipând schimbările şi adaptându-se la acestea în aşa fel încât printr-o folosire eficientă a resurselor să-şi atingă obiectivele stabilite,Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu a încheiat strategii,proiecte,programe şi protocoale de colaborare,a redimensionat sistemul ralaţional cu celelalte instituţii de aplicare a legii,pe diferite domenii de activitate,în acord cu noile realităţi şi exigenţe ale muncii de poliţie.

     În pofida dificultăţilor datorate dinamicii şi noilor valenţe ale fenomenului infracţional,Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu a dovedit că deţine potenţialul necesar asigurării spaţiului de justiţie,libertate şi securitate conform normelor europene,legea aflându-se pe primul loc în ierarhia valorilor de conştiinţă şi acţiune ale poliţistului,alături de responsabilitate,profesionalism,transparenţă şi integritate .

 

 

PREŞEDINTE  A.T.O.P.

MICU IOAN

 

 

                                                                                                                                            ÎNTOCMIT,

                                                                                                                                  Cons.Bortoş Mihaela