Proiecte de Acte Normative

Proiect Buget 2015 - Consiliul Judetean Giurgiu

02/11/2015

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor ce vor fi percepute de catre Consiliul Judetean Giurgiu 2015

Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor ce vor fi percepute de catre Consiliul Judetean Giurgiu si institutiile subordonate acestuia pentru anul fiscal 2015

11/27/2014
Proiect privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Serviciului Public de salubrizare din Judetul Giurgiu
01/21/2014
PROIECT DE HOTARARE
10/31/2013

Proiect Buget 2013

13.03.2013

Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judetean Giurgiu

04.11.2011
PROIECT DE HOTARARE
Proiect de hotarare privind modificarea Programului Judetean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011
11.04.2011
Proiect de hotarare
Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de verifciare pe teren a amplasamentelor pentru care urmeaza a se elibera certificate de urbanism
11.03.2011
Proiect de hotarare
Proiect de hotarare privind modificarea Programului Judetean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011
10.03.2011
Proiect de hotarare
PROIECT DE HOTĂRÂRE - privind aprobarea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu în anul 2011
04.11.2010
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Proiect de hotărâre a Consiliului Judeţean pentru aprobarea „Regulamentului privind condiţiile, sectorul şi modul de aplicare al taxelor speciale de utilizare a drumurilor judeţene” pentru anul 2010, taxe ce vor fi percepute de Autoritatea Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
12.05.2010
PROIECT DE HOTĂRÂRE
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din cote defalcate din impozitul pe venit (22%) pentru echilibrarea bugetelor locale , pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2010
05.02.2010
PROIECT DE HOTARARE
PROIECT DE HOTARÂRE - privind aprobarea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judetean Giurgiu în anul 2009
21.09.2009
PROIECT DE HOTARÂRE
PROIECT DE HOTARÂRE - privind stabilirea preturilor medii a produselor agricole in vederea calcularii veniturilor anuale brute obtinute din cedarea folosintei bunurilor prin arendare sau inchiriere pe anul 2008
11.03.2008
PROIECT DE HOTARÂRE
PROIECT DE HOTARÂRE - privind aprobarea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judetean Giurgiu în anul 2008
14.01.2008
Bugetul local detaliat
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2008

 

12.01.2008

Proiectul de Buget
Proiectul de Buget 2006
21.09.2006
Proiect de Hotarare
Proiect de Hotarare privind aprobarea unor tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judetean din judetul Giurgiu
28.12.2005