CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ

 

 

PLANUL STRATEGIC PENTRU ANUL 2014

CU PRIVIRE LA PRIORITĂŢILE SIGURANŢEI PERSOANEI

ŞI ORDINII PUBLICE

 

       În conformitate cu Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică,aprobat prin HG nr.787/2002 ,Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Giurgiu întocmeşte Planul Strategic pentru anul 2014,care cuprinde principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie,precum şi Indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc.

       Criza economică şi financiară mondială va continua să exercite şi în anul 2014 o influenţă de ordin economic şi social cu incidenţă inevitabilă şi greu de anticipat asupra societăţii româneşti şi implicit asupra activităţii instituţiilor statului. Efectele crizei au dus la creşterea infracţionalităţii şi a sentimentului de neîncredere a cetăţeanului în instituţiile statului.

      Cu toate acestea,analizînd activitatea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu,se constată obţinerea unor rezultate bune la majoritatea indicatorilor.

      Astfel,infracţiunile comise cu violenţă au scăzut cu 17,58% comparativ cu anul 2012. În ceea ce priveşte dosarele penale cu autori cunoscuţi,din totalul de 2727 dosare au fost soluţionate 2126.De remarcat faptul că a crescut numărul faptelor penale cu autor necunoscut rezolvate prin identificarea autorului, cu 24%,comparativ cu anul 2012.

     Scăderi importante sunt înregistrate la infracţiunile de furt : din locuinţe 481 fapte în 2013,comparativ cu 510 fapte în 2012 ; din societăţile comerciale 171 fapte în 2013,comparativ cu223 fapte în 2012 ; din autovehicule 117 fapte în 2013,cu 145 fapte în 2012 .

     În vederea menţinerii acestor indicatori pozitivi şi în anul 2014,Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu va menţine un grad corespunzător de ordine şi siguranţă publică la nivel judeţean,prin îndeplinirea următoarelor obiective strategice :

 

 

OBIECTIVELE NAŢIONALE PRIORITARE,IDENTIFICATE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE ŞI ÎN PLANUL DE ACŢIUNI AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

 

 •           Creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni ;

Intrarea în vigoare a noului Cod Penal şi a Codului de Procedură Penală,începînd cu data de 01.02.2014 implică :

 •           Pregătirea profesională a tuturor poliţiştilor operativi ;
 •           Stabilirea şi asigurarea resurselor umane în contextul luării unor măsuri de reorganizare;
 •           Asigurarea mijloacelor logistice;
 •           Organizarea alegerilor pentru Parlamentul European
 •           Organizarea alegerilor pentruPreşedintele României
 •           Siguranţa în şcoli
 •           Siguranţa rutieră
 •           Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii
 •           Asigurarea unui climat de legalitate a mediului de afaceri
 •           Asigurarea resurselor financiare,umane şi materiale

 

OBIECTIVELE ŞI PRIORITĂŢILE DE INTERES LOCAL,RISCURILE IDENTIFICATE

 

       În funcţie de obiectivele stabilite de Poliţia Română, adaptate la evoluţia situaţiei operative a judeţului, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu au fost stabilite principalele obiective ce urmează a fi realizate în anul 2014 :

 1. Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului ;
 2. Creşterea capacităţii ofensive,de prevenire şi combatere a formelor de criminalitate transnaţională,pe segmentele aflate în atenţia Uniunii Europene :migraţie ilegală,trafic de fiinţe umane,fraude pe internet,folosirea cardurilor falsificate,trafic de droguri,spălarea banilor,în vederea prevenirii unui potenţial export de criminalitate către celelalte state ale Uniunii Europene ;
 3. Dezvoltarea capacităţii de acţiune pe linia criminalităţii economico-financiare,pentru păstrarea unui climat de afaceri curat şi abordarea problemelor din perspectiva antreprizei criminale ;
 4. Combaterea şi descoperirea infracţiunilor de natură judiciară şi implementarea metodelor şi tehnicilor moderne de investigare,specifice poliţiilor din statele europene ;
 5. Dezvoltarea capacităţii de intervenţie a poliţiei rutiere pentru atingerea standardelor europene în vederea diminuării victimizării participanţilor la trafic ;
 6. Dezvoltarea conceptuală a activităţii în domeniul armelor,explozivilor şi substanţelor toxice ;
 7. Îmbunătăţirea operativităţii pe linie de cercetare penală şi dezvoltarea echipei poliţist-procuror încă din faza actelor premergătoare pentru întărirea fermităţii judiciare;
 1. Diversificarea şi intensificarea metodelor de prevenire şi combatere a criminalităţii,ţinînd cont de priorităţile naţionale şi locale ;
 2. Continuarea Programului de investiţii,construcţii,consolidări şi reparaţii la imobile,utilizarea eficientă a mijloacelor de transport şi îmbunătăţirea dotării efectivelor operative ;
 3. Stimularea unei atitudini civice aticorupţie şi promovarea integrităţii,legalităţii şi a profesionalismului în rîndul personalului IPJ Giurgiu ;
 4. Organizarea măsurilor de ordine publică necesare desfăşurării campaniilor electorale şi alegerilor ce vor avea loc în anul 2014 .

 

RISCURI IDENTIFICATE

 

        Au fost identificate vulnerabilităţi care pot influenţa activitatea poliţiei giurgiuvene,riscuri ce pot interveni datorită factorilor externi :

 • Accentuarea inechităţilor sociale şi perpetuarea stărilor de sărăcie cronică ;
 • Proliferarea economiei subterane ;
 • Activitatea infracţională a clanurilor interlope;
 • Corupţia ;
 • Instabilitatea socială ;
 • Persistenţa dezechilibrelor de natură economică,financiară şi socială datorate crizei economice şi degenerarea tensiunilor acumulate ;
 • Criminalitatea organizată transfrontalieră : migraţia ilegală,trafic de droguri,spălarea de bani,criminalitatea informatică,contrabanda cu produse accizabile la larg consum,practicile evazioniste ;
 • Dezvoltarea,consolidarea şi specializarea filierelor crimei organizate în acţiuni prin care se urmăresc penetrarea instituţiilor statului,influenţarea actului decizional şi al administrării justiţiei,toate acestea avînd ca efect direct slăbirea potenţialului coercitiv al structurilor de poliţie şi justiţie ;

 

 

INDICATORII DE PERFORMANŢĂ MINIMALI PENTRU ANUL 2014

 

 1. Menţinerea cu 2% a numărului total de infracţiuni de furt sesizate cel puţin la nivelul anului 2013 în judeţul Giurgiu ;
 2. Reducerea faţă de anul 2013 cu 2% a numărului de persoane decedate ca urmare a accidentelor de circulaţie ;
 3. Combaterea cu eficienţă a criminalităţii economico-financiare prin creşterea cu 2% a numărului de infracţiuni constatate ;
 4. Menţinerea unui procent de peste 80% a intervenţiilor sub 15 minute la apelurile de urgenţă ale cetăţenilor,în mediul urban ;
 5. Creşterea numărului infracţiunilor descoperite în flagrant cu 2% ;
 6. Reducerea riscurilor privind actele de corupţie în rîndul poliţiştilor cu 2% .

 

BUGETUL ŞI DOTAREA INSPECTORATULUI DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI GIURGIU

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu a prezentat Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică un raport conf.art.21 din H.G.787/2002 asupra resurselor materiale necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite,urmînd ca pe baza notelor de fundamentare întocmite de specialiştii IPJ Giurgiu să se identifice soluţiile de finanţare.

 1. Achiziţionarea pentru lucrătorii SAS – serviciului de acţiuni speciale a unor echipamente de intervenţie în completarea dotărilor asigurate de IPJ Giurgiu.
 2. Alocarea unui sprijin financiar pentru operaţionalizarea noului sediu destinat Poliţiei municipale (clădirea ASE) – compartimentare clădire şi achiziţie mobilier.
 3. Alocare sprijin financiar pentru amenajarea parcului auto pentru autovehiculele din „camera corp delict” –împrejmuire şi acoperire.
 4. Dotarea atelier auto cu elevator de 3,5 tone şi două truse scule auto .
 5. Achiziţie aparatură IT pentru desfăşurare activitate de interogare a bazelor de date a aplicaţiilor Poliţiei Române de către poliţiştii de ordine şi siguranţă publică şi serv.rutier aflaţi în teren(LAPTOP,IMPRIMANTĂ,SKANER).
 6. Sprijin financiar pentru efectuarea de reparaţii la clădirile posturilor de poliţie Răsuceni, Călugăreni, Iepureşti, Toporu, Stoeneşti.

PREŞEDINTE A.T.O.P.

MICU IOAN

                                                                                                                ÎNTOCMIT,     
Cons.Bortoş Mihaela