HOTĂRÂRI 2015

Nr. Data Continut
1. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind încetarea aplicabilităţii hotărârii nr. 189 din 23 decembrie 2014 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Mateescu Ion, membru al Partidului Naţional Liberal
2. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind completarea  Comisiei de validare
3. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Mateescu Ion, membru al Partidului Naţional Liberal
4. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier judeţean, a domnului Andrei Aurelian Ovidiu, membru al Partidului Naţional Liberal, ales pe lista Uniunii Social Liberale
5. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier judeţean, a domnului Chiran Adrian membru al Partidului Naţional Liberal
6. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier judeţean, a domnului Matei Cătălin, membru al Partidului Naţional Liberal
7. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Giurgiu a domnului Marciu Ovidiu Cristian Dan, membru al Partidului Social Democrat şi vacantarea funcţiei de vicepreşedinte ocupate de acesta
8. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului judeţean Giurgiu
9.
Anexa
21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al judetului Giurgiu, pe anul 2014
10. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind utilizarea excedentului bugetului local în suma de 29.155.046,57  lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
11. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 70.000 lei, Sindicatului ,, Pentru Dreptate şi Echilibru Social Giurgiu”
12. 21.01.2015
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu   
PROCES-VERBAL SEDINTA 21 Ianuarie 2015 
13.
Anexa
02.02.2015   HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile subordonate  acestuia pentru anul fiscal 2015
14.
Anexa
02.02.2015 HOTĂRÂRE
privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Giurgiu, achiziţionate în cadrul proiectului „Modernizare a Ambulatoriului Spitalului Vadu Lat”- Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu – Secția de psihiatrie Vadu-Lat, Județul Giurgiu
15. 02.02.2015 HOTĂRÂRE
privind aprobarea iniţierea demersurilor în vederea trecerii unui teren în suprafaţă de 4.000 mp., situat în municipiul Giurgiu, str. Uzinei, nr.48, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
16. 02.02.2015 HOTĂRÂRE
încetarea aplicabilităţii ii21828 septembrie 2010 privind luarea în administrare de către Consiliul Judeţean Giurgiu a suprafeţei de 7,24 ha teren arabil extravilan aflat în domeniul privat al Comunei Gogoşari pentru realizarea proiectului ,, Valorificarea resurselor energetice regenerabile – o provocare oportună “, cu obiectivul de investiţii “Centrală Solaro- Electrică Gogoşari “
17. 02.02.2015 HOTĂRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă 45.000 lei, domnului Noapte Gheorghe