Hotarare A.T.O.P.

         R O M Â N I A
CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA

 

H O T A R Â R E
privind sprijinirea activitatii Inspectoratului de Politie al Judetului Giurgiu,
respectiv Directia Politiei de Ordine Publica prin achizitionarea unui autoturism


Fata de adresa nr. 176777/S1/BI din 09.02.2006 prin care suntem informati ca la nivelul mai multor inspectorate de politie judetene, ca urmare a interesului manifestat si a bunei colaborari existente între politie si Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica s-au alocat fonduri pentru dotarea efectivelor de politie.
Având în vedere prevederile art. 25, alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române prin care se pot încheia protocoale între autoritatile publice si unitatile de politie în vederea îndeplinirii eficiente a atributiilor politiei.
În temeiul art. 17 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica aprobat prin Hotarârea Consiliului Judetean Giurgiu nr. 20/2004.

AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA
H O T A R A S T E :

Art. 1. – Se va solicita Consiliului Judetean Giurgiu încheierea unui protocol de cooperare între acesta si Inspectoratul Judetean de Politie Giurgiu pentru achizitionarea unui autoturism.
Art. 2. – În sensul celor de mai sus se va supune spre aprobare Consiliului Judetean Giurgiu un proiect de hotarâre privind achizitionarea unui autoturism, conform proiectului de protocol mentionat mai sus.

 


P R E S E D I N T E,

Ing. Ioan Moldoveanu

 

Nr. 1/13.04.2006