Consiliul Judetean Giurgiu 

 

Adresa: Str. Bucuresti Nr.10, Giurgiu , Cod postal: 080045
Telefon: 0372 4626 11; 0372 46 26  13;
Fax: 0372 46 26 51 ; 0372 46 26 63;
Adresa Email: cjg@cjgiurgiu.ro
 
 
NUMELE SI PRENUMELE FUNCTIA TELEFON DIRECT INTERIOR ETAJ CAMERA
MINA MARIAN PRESEDINTE 0372462612 12 2 201
Secretariat Presedinte 0372462611 11 2 201
MARCIU OVIDIU CRISTIAN VICEPRESEDINTE 0372462615 15 2 204
ANDRONACHE VASILE VICEPRESEDINTE 0372462614 14 2 205
Secretariat VICEPRESEDINTI 0372462613 13 2 204,205
FLORIAN DINU -  SECRETAR AL JUDETULUI 0372462617 17 2 208
COMPARTIMENT AUDIT INTERN SI CONTROL FINANCIAR
EC. TINELA BRISCA  0372462650 50 3 307
COMPARTIMENT RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA
ELENA COSCAI  0372462649 49 3  
COMPARTIMENT COORDONAREA ACTIVITATII CONSILIILOR LOCALE, EDITAREA MO AL JUDETULUI SI SECRETAR EXECUTIV ATOP
BORTOS MIHAELA  0372462655 55 3 306
DIRECTIA JURIDICA, ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
COMPARTIMENT CANCELARIE CONSILIU, REGISTRATURA SI RELATII CU PUBLICUL
CIOTEA ANDREEA / TEODORECU IULIA 0372462616 / 0372462645 16/45 2 208
DIRECTIA COOPERARE INTERREGIONALA, STRATEGII SI PROIECTE
ING. MARDALE NICU - DIRECTOR EXECUTIV 0372462634 / FAX. 0372462667 34 2 206
EFTIMIU MIRUNA - DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 0372462626 26 2  206
COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITATII
INGEAUA CRISTINA 0372462649 49 3  
MANAGER PUBLIC
CRISTEA MIHAELA MARGARETA Tel./fax. 0372462637 37 2 209

COMPARTIMENT STRATEGII, DEZVOLTARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI 

MITRAN VASILE 0372462625 25 2 206
ILIE EUGEN 0372462625 25 2 206
COMPARTIMENT MANAGEMENT PROIECTE, COOPERARE INTERREGIONALA SI PARTENERIATE
DANA PEICEA 0372462646 / Fax. 0372462670 46 2 209
GAVRILA VALENTINA 0372462665 65 2 206
UNITATEA DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
PETRUS GABRIELA 0346566903 / Fax. 0346566904      
DIRECTIA ACHIZITII SI INVESTITII
ING. PANA LIDIA - DIRECTOR EXECUTIV 0372462635 35 P 10
ING. TONE CRISTIAN - DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 0372462641 41 2 203
SERVICIUL TEHNIC SI INVESTITII

ING. PEICEA MONICA SEF SERVICIU

0372462657 57 3 303
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
FLORENTINA DRAGOMIR  0372462643 43 P 010
DIRECTIA ECONOMICA
EC. FLORENTINA STANCULESCU Director executiv adjunct 0372462631 31 3 306
SERVICIUL CONTABILITATE
CIOBANU VLAD SEF SERVICIU 0372462660 60 3 306
COMPARTIMENT BUGET- FINANTE
BUDRINCA CONSTANTA 0372462631 31 3 306
COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE SI SALARIZARE
IONESCU MARIANA 0372462629 29 3 304
DIRECTIA PATRIMONIU, LOGISTICA SI SITUATII DE URGENTA
         
COMPARTIMENTUL SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA, SITUATII DE URGENTA
IORDAN MARIN  0372462623  23  P  
DIRECTIA ADMINISTRATIVA
PARASCHIVESCU TRAIAN  0372462623  23  P  
SERVICIUL LOGISTICA-DESERVIRE
MIHAILA ALIN SEF SERVICIU 0372462620 20 P 007
ARHITECT SEF
ARHITECT SEF. MAFTEIANU RADU OVIDIU 0372462632 32 3 308
SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI SI GESTIUNEA LOCALITATILOR
ING. POPESCU DANIEL SEF SERVICIU  0372462632 32 3 308
COMPARTIMENTUL DOCUMENTATII SI AVIZE
FLOREA GHEORGHE  0372462632 32 3 308