• Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica:
  • informatiile de interes public persoane de contact :
  • Coscai Elena - Consilier 

     

(responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public si relatia cu societatea civila)

Telefon: 0372462649 , Et. 3  
e-mail: coscai.elena@cjgiurgiu.ro
www.cjgiurgiu.ro